Gå till innehållet
Laddar…

Så jobbar vi i Somalia

Det har rapporterats om svårigheter att komma fram med hjälpsändningar i Somalia, därför vill UNICEF påminna om att tusentals ton förnödenheter når fram till de utsatta och undernärda barnen i landet.

Somalia är ett konfliktfyllt land och säkerhetsläget skiftar. Framkomligheten för att distribuera den humanitära hjälpen varierar från dag till dag. Dessa omständigheter försvårar den humanitära insatsen. Men, det går fortfarande att komma fram med hjälpsändningar.

Tusentals ton förnödenheter når fram

UNICEF är den organisation som har störst närvaro i Somalia. Vi har infrastrukturen för att få ut hjälpen även i konfliktdrabbade områden – så fort vi får tillträde. UNICEF kan landet efter att ha varit verksamma i Somalia sedan år 1972. Vi kommer fram i områden där andra organisationer inte kan arbeta.

Här är några exempel på alla UNICEFs insatser i Somalia. Hittills i år har vi distribuerat medicin och hälsoutrustning till 1,4 miljoner människor, som fördelats mellan 100 UNICEF-stödda mödravårdskliniker och 200 hälsokliniker.

Nu i juli distribuerade UNICEF 1300 ton förnödenheter till några av de hårdast drabbade områdena i Somalia. Däribland näringsbehandling, som jordnötskräm och högenergimjölk, till över 23 000 svårt undernärda barn, samt näringsrik majs- och sojablandning till 106 000 undernärda barn. Detta är som sagt bara några få exempel på all hjälp som når fram till de utsatta.

Läs mer om UNICEFs katastrofhjälp i Somalia och på Afrikas horn.

Kort om UNICEF i Somalia

Efter att den somaliska regeringen kollapsade 1991har UNICEF fortsatt att kämpa för alla barns rätt till hälsa, rent vatten, utbildning och skydd i landet. UNICEF arbetar med att bygga upp infrastrukturen inom dessa områden, för en långsiktig och hållbar positiv utveckling. Vi har över 70 samarbetspartners; lokala och internationella hjälporganisationer, lokala administrationer och organiserade samhällen, samt andra FN-organ, tillsammans hjälps vi åt att förbättra livet för Somalias barn och kvinnor.

UNICEFs tre huvudkontor i Somalia ligger i Hargeisa, Bossaso and Jowhar, på de kontoren finns en internationell arbetsstyrka. Men verksamheten utgår även från kontor i Mogadishu och Baidoa, som ligger i södra och centrala delarna av Somalia, där somalisk personal arbetar.

Här finns mer information om UNICEFs arbete i Somalia (på engelska):

http://www.unicef.org/somalia/resources_7711.html

http://www.unicef.org/somalia/about_2138.html

http://www.unicef.org/somalia/about_2465.html

UNICEF är jätteglada och väldigt tacksamma för att IKEA Foundation och H&M hjälper till i kampen att rädda livet på undernärda barn på Afrikas horn. Båda företagen reagerade snabbt på UNICEFs vädjan om bidrag till de humanitära insatserna.

H&M donerar 100 000 USD för att stödja UNICEFs katastrofarbete på Afrikas horn. IKEA Foundation ger 1 miljon euro till UNICEFs arbete för undernärda barn i Somalia.

Läs mer här: Om IKEA Foundations bidrag, Om H&M:s bidrag

Stöd UNICEFs katastrofinsatser på Afrikas horn.

Under elva månader reser Johan E Nilson från Nordpolen till Sydpolen helt för egen kraft, utan motorer. Expeditionen går via Grönland, Nord- och Sydamerika genom att cykla, segla, åka hundspann och kitesurfa. I fredags träffade han UNICEFs experter på katastrofhjälp i New York.

Johan E Nilson

På UNICEFs internationella central för katastrofarbete, UNICEF Operation Central, i New York arbetar experter på katastrofhjälp som bevakar omvärlden dygnet runt.

Såhär skriver Johan i Pole2Pole-dagboken om besöket (översatt från engelska till svenska här nedanför):

”UNICEF samordnar insatser i katastrofområden och under naturkatastrofer. UNICEF-personalen visade hur ett katastrofpaket, som skickas till barnen i dessa områden, kan se ut. Många av barnen i krig och katastrofer är föräldralösa. Det är svårt att föreställa sig hur de har det.

På perrongen i tunnelbanan står jag bredvid en pappa och hans son. En man från UNICEF kommer fram och berättar om organisationen och frågar om pappan vill göra en donation. Han ger ett bidrag. Sonen frågar pappan varför han vill ge pengar till den där mannen. Pappan förklarar hur UNICEF arbetar för att försöka göra världen bättre för alla utsatta barn. Pojken ler och frågar: ’Så dom är liksom änglar?’

Jag tycker att det förklarar rätt bra vad dessa organisationer representerar för oss och för vår framtid.”

Förutom UNICEF besökte Johan även ECPAT och Clinton Climate Initiative (CCI) i New York. Expeditionen Pole2Pole är ett samarbete med Svenska PostkodLotteriet och startade i april 2011.

Johan E. Nilsons har tidigare utfört 25 expeditioner i 100 länder. Han har till exempel vandrat över Alaska, paddlat kajak till Afrika och bestigit “Seven summits” – de högsta bergen på alla sju kontinenter.

Här kan du läsa mer om samarbetet med Johan och Svenska PostkodLotteriet.

Pole2Pole

Staffan Landin och Claes Johansson

Det var en tapper skara besökare som trotsade kylan och deltog på vårt och UNDPs seminarium ”Afrika och millenniemålen – framgångssaga eller fiasko? i Almedalen idag. Staffan Landin, föreläsare med bakgrund i UNDP och Claes Johansson, statistikexpert, UNICEF New York inledde men en imponerande genomgång av hur statistiken kring millenniemålen ser idag.

Åsikterna gick inte helt isär. I 62 länder är utvecklingen på väg åt rätt håll enligt Staffan Landin. Han menade också att millenniemålen är svåra att använda på samma sätt för alla länder, eftersom utgångspunkterna när man började mäta såg helt olika ut i olika länder. De länder som idag ligger på genomsnittet kan dölja stora framsteg inom t ex barnadödlighet. Staffan nämnde Niger som exempel där barnadödligheten ändå gått från 31 till 17 %. Fantastiska framsteg, men inte tillräckliga var alla eniga om.

Claes Johansson förklarade att i Afrika som helhet har man t ex inte nått sanitetsmålen, men ändå går utvecklingen långsamt framåt. Han betonade också vikten av att satsa på att nå de allra fattigaste först och främst. Tekniska lösningarna är inte allt, t ex att bara dela ut myggnät till alla barn, utan kulturen måste också följa med, dvs. vikten av att också lära ut hur myggnätet används och följa upp.

Efter statistikgenomgången följde en diskussion mellan Staffan Landin och Claes Johansson tillsammas med Carin Jämtin (S), Mattias Johansson, vice vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores och Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt. UNDP-moderatorn Monica Lorensson berättade om en tidigare undersökning från UNDP om svenskarnas felaktiga bild av situationen i utvecklingsländerna. Vilket ansvar har medierna, undrade hon. Mikael Olsson menade att organisationerna måste bli bättre på att kommunicera statistiken och att berätta historierna. Göra dig mer attraktiv för media och paketera ditt budskap med andra ord. Carin Jämtin avslutade med att trycka på att man måste satsa på utveckling inom handels- och jordbrukspolitik för att gynna de allra fattigaste länderna.

P.S. Dagen efter, på ett annat seminarium som UNDP anordnade för att presentera de senaste millenniesiffrorna från FN, sade fd utrikesminstern och ordförande i FN:s generalförsamling Jan Eliasson så här: ”Om vi ska kunna klara millenniemålen så måste man ta hjälp av UNICEF eftersom UNICEF är en organisation som når ut i varenda by och gör skillnad till väldigt låga kostnader”. D.S.

Väldigt roligt tycker vi!

/Petra Hallebrant, Informationschef

 

På vårt seminarium ”Trafficking – barn som slavar även i vår närhet” diskuterade barn- och äldreminister Maria Larsson tillsammans med Maria Åsenius, chef för EU-kommissionär Malmströms kabinett, Bengt Svenson, rikspolischef, Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och Christina Heilborn, chef opinion och påverkan, UNICEF Sverige, vad som krävs för att bekämpa trafficking i Sverige, vilka som är ansvariga och hur situationen ser ut. Moderator var UNICEF-ambassadören David Hellenius.

Ett återkommande ämne var samarbete, dels mellan olika myndigheter i Sverige men också inom EU. Åsenius berättade att i England kan man köpa ett barn för 20 000 Euro, som sedan drar in 160 000 Euro per år. En skrämmande bild, som enligt Årenius kan ändras genom nya EU-regler som kommer att underlätta samarbetet mellan länderna. Hon berättade även om ett projekt där England och Rumänien tack vare ett bra samarbete mellan länderna lyckats avslöja och bekämpa organiserad brottslighet. Rikspolischefen betonar dock att trafficking är svårt att utreda och att det ofta handlar om just organiserad brottslighet.

Fredrik Lund Sammeli (S), poängterade vikten av att införa barnkonventionen som lag för att på så sätt också gynna de barn som drabbats av trafficking. Detta är också en fråga som vi driver sedan länge som vi därför välkomnar. Även ministern är positiv till detta och tycker att man bör titta på Norge som infört barnkonventionen som lag, för att dra lärdomar av hur det har gynnat de norska barnen.

Regeringen har sedan tidigare en handlingsplan för hur man bl a hanterar barn som drabbats av sexuell handel. Vi menar att den inte är tillräcklig, eftersom trafficking är mycket mer omfattande än så. Som Christina Helborn, vår chef för Opinion & Påverkan också påpekade kräver vi att handlingsplanen utvidgas för att omfatta all handel med barn, även de som säljs för att t ex arbeta, tigga osv. Barnkonventionen omfattar alla barn och de drabbade ska först och främst ses som barn. Det är högsta prioritet. Dessutom kräver vi att regeringen utser EN minister som ansvarig som sedan tar fram en utvidgad handlingsplan som innefattar ALLA barn och all form av trafficking. Vi ser också att det bör inrättas en hjälplinje som stöd till de som möter de drabbade barnen i sitt arbete.

Sammanfattningsvis är vi glada över att barn- och äldreministern Maria Larsson berömde det arbete vi gör kring trafficking och att vi fortsätter att driva frågan.

Den frågan ställer vi oss idag när vi anordnar ett seminarium på temat CSR i Almedalen idag tisdag kl. 11.45-12.45 på Strandgatan 1, i Länsstyrelsens trädgård.

CSR, företagens sociala ansvar, har blivit en allt viktigare faktor för näringslivet att ta hänsyn till. Nu skapas nya riktlinjer som gör det lättare för företag att göra rätt från början i sitt CSR-arbete. Bo Victor Nylund, vår CSR-expert är delaktig i arbetet med FN:s Global Compact att ta fram principer som ska ge företag stöd för hur de bäst ska kunna respektera och stödja barns rättigheter. Näringslivet kan spela en viktig roll när det gäller att förverkliga barns rättigheter, inte bara genom att utforma riktlinjer för den egna verksamheten utan också genom att använda sitt inflytande för att påverka attityder i stort.
Företag, experter och representanter från olika organisationer samarbetar just nu för att utforma dessa principer som ska vara klara i november. Arbetet går att följa på www.business-humanrights.org

Men hur stort ansvar har företagen egentligen när det gäller att bidra till att förbättra barns livsvillkor? Kan de göra mer än de gör idag? Och hur kan engagemang för barns rättigheter både skapa lönsamhet för företagen och samtidigt förbättra livet för utsatta barn? Det diskuterar vi vårt seminarium idag tillsammans med Bo Victor och en rad andra profiler inom området:
Sofia Arkelsten (M), partisekreterare, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding ordförande Systembolaget, Sara Damber, Playing for Change/Kinnevik, Eva Pethrus, Microsoft samt Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Lennart Ekdahl är moderator och seminariet inleds av vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad, generalsekreterare.

Är du på plats i Almedalen, kom gärna på vårt seminarium! Du kan också vara med i diskussionen via Twitter. Använd då dessa hashtags: #CSR #Almedalen #svpol

Har du frågor, kontakta Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig, ekblom@unicef.se, 070-995 59 16
Hela vårt program i Almedalen.

I april i år vaccinerade UNICEF 1,5 miljoner barn i Elfenbenskusten mot mässling.

Vi välkomnar regeringens satsning att bidra med 250 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen, GAVI. Det rapporterar bland andra DN och SvD om idag. UNICEF är en av grundarna till GAVI och arbetar med stöd till att vaccinera barn i över 150 länder. Detta gör oss till världens största inköpare av vaccin och att man förser vaccin till 56 % av världens alla barn. Finansiella resurser är helt nödvändiga i detta arbete. Här i Sverige tycker vi att den svenska regeringens satsning är ett bra steg mot att uppnå det fjärde millenniemålet- att minska barnadödligheten i de fattigaste länderna. I detta arbete prioriterar vi de allra mest utsatta barnen som är svårast att nå.

UNICEF och GAVI (på engelska)
UNICEFs arbete med barns rätt till överlevnad – vaccinationer

/Eva Dalekant, Programhandläggare internationell utveckling

Allt eftersom dödssiffran i Syrien ökar, kräver UNICEF omedelbara insatser från alla parter för att skydda civilbefolkningen, framförallt kvinnor och barn, som är de mest sårbara.

Sedan mitten av mars har rapporterna om barn som skadats, fängslats, fördrivits och dödats ökat. UNICEF kan inte bekräfta de rapporterade fallen och är därför särskilt bekymrade över av den senaste tidens bilder på barn som godtyckligt frihetsberövats och utsatts för tortyr eller misshandel. Något som i vissa fall lett till döden.

UNICEF uppmanar regeringen att utreda dessa rapporter ordentligt och att se till att förövarna identifieras och ställs inför rätta.

UNICEF betonar att det är staten som ansvar för de drabbade och är därför skyldig att säkerställa att sjukvård och katastrofhjälp finns tillgängligt.

Enligt uppgifter ska 30 barn ha dött genom användandet av skarp ammunition mot demonstranter. UNICEF har dock inte kunnat verifiera antalet offer eller dödsorsakerna.

UNICEF fördömer starkt alla former av våld mot barn oavsett var i världen det sker. Eftersom Syrien ställt sig bakom barnkonventionen, har man en skyldighet att säkerställa barns rätt till överlevnad, yttrandefrihet, rätten att delta i fredliga sammankomster samt att skyddas mot våld, utnyttjande och övergrepp. Dessa rättigheter måste upprätthållas vid alla tillfällen.

Mer information om UNICEFs arbete i Syrien hittar du på internationella UNICEFs webbplats.

CC/Immortal Lens (Youssef Hanna)

Nu finns äntligen ett konkret lagförslag som innebär att även barn som är papperslösa i Sverige ska få rätt till sjukvård. Utredningen om vård för papperslösa m.fl. överlämnade idag sitt betänkande Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) till regeringen. UNICEF Sverige välkomnar detta förslag. Barnkonventionen är hur tydlig som helst när det gäller att alla barn har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras. Därför ska alla barn som befinner sig i ett land ha samma rätt och tillgång till bland annat sjukvård. En vanlig missuppfattning bland både beslutsfattare och allmänhet är att barn i Sverige idag har samma rättigheter. Så är dock inte fallet. Barn delas in i olika kategorier där de som är papperslösa inte har rätt till sjukvård på samma villkor som andra barn. De som är papperslösa har endast rätt till akut sjukvård som de dessutom måste betala för själva. Konsekvenserna av att inte kunna gå till vårdcentralen med sitt barn som har ont i magen kan bli allvarliga för barnet, dramatiska för föräldrarna och kostsamma för samhället.

UNICEF har länge jobbat med frågan och vi är många som kritiserat den svenska regeringen för denna utestängning av vissa barn från sjukvården, däribland FN:s barnrättskommitté i Genève. Det är ytterst angeläget att lagändringen genomförs så snart som möjligt. Barn som lever papperslösa har redan väntat för länge. /Christina Heilborn, Chef Opinion och påverkan, UNICEF Sverige

Livsviktig mjölk i fokus

Denna vecka, 1-7 augusti 2010, pågår Världsamningsveckan. Den världsomspännande kampanjen lyfter fram vilka risker det finns med att inte amma och hur nyttigt det faktiskt är med bröstmjölk.

©UNICEF/NYHQ2010-0746/Roger LeMoyne

Bröstmjölk är en första källa till viktiga näringsämnen och hälsa. Mjölken stärker bland annat immunförsvaret och gör att barnet växer som det ska. Dessutom minskar den risken för diabetes och cancer.

I utvecklingsländerna kan amning många gånger vara skillnaden mellan liv och död. Särskilt under barnets första 6 månader. Om alla barn i utvecklingsländerna uteslutande ammades under sitt första halvår skulle 1,4 miljoner barn kunna räddas till livet.

Ny rapport om amning i Väst- och Centralafrika

Bland annat minskar amning antalet dödsfall i akuta luftvägsinfektioner och diarréer. Dessutom bidrar det till mödrarnas hälsa och skapar ett band mellan mamma och barn.

I samband med årets Världsamningsvecka släpper UNICEF en rapport från Väst- och Centralafrika. Rapporten innehåller bland annat studier från Niger, ett land hårt drabbat av undernäring, där endast 4 procent av bebisarna under 6 månader uteslutande får bröstmjölk. Det kan bland annat innebära att de matas med bröstmjölksersättning som är utblandad med smutsigt vatten, vilket kan ge bebisen amöbor och andra parasiter. Om bebisarna istället uteslutande ammades under sina första 6 månader skulle de klara sig bättre från både sjukdomar och undernäring.

Här kan du läsa och ladda ner rapporten (PDF på engelska) om hur UNICEF arbetar för att informera om amning i Niger, Tchad, Benin, Elfenbenskusten och Senegal.