Gå till innehållet
Laddar…

Barn hjälpte barn vid välbesökt ritstuga

Idag anordnades världens första Unicoin-ritstuga vid Tekniska museet i Stockholm. Många barn tog färgglada kritor till hjälp för att berätta om sina framtidsdrömmar. Samtidigt fick de möjlighet att bidra till att barn världen över också får tillgång till block och pennor.

Många barn kom till dagens ritstuga och ritade sina framtidsdrömmar. Foto: Arvid Dyfverman.

Margaux, 6, drömmer om att bli uppfinnare. Foto: Arvid Dyfverman.

Teckningen byts mot en Unicoin som blir till pennor och block för barn i utvecklingsländer. Foto: Arvid Dyfverman.

Polis, dataspelsprogrammerare och fotbollsproffs var några av drömyrkena som tecknades. Dagens aktivitet var en del av den globala kampanjen Unicoin, ett samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation. Syftet är att öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling, och samtidigt erbjuda barn och deras föräldrar en chans att vara med och bidra.

Genom att byta en teckning mot en Unicoin på unicoins.org kan barn med hjälp av sin fantasi se till att barn i utvecklingsländer får block och pennor.

Tack till Tekniska museet och till alla ritglada barn och föräldrar som kom!

Vill du och ditt barn också vara med? På unicoins.org kan ni ladda upp teckningar fram till den 9 juli. Tillsammans kämpar vi för barns rätt till utbildning och utveckling över hela världen!

Unicoin – En valuta som gör gott för barn

Idag lanserar UNICEF och H&M Conscious Foundation världens första valuta som gör gott – Unicoin. Genom att byta en teckning mot en Unicoin kan barn med hjälp av sin fantasi ge andra barn världen över en chans till utveckling och utbildning.

UnicefUnicoinPress1

Visste du att vår förmåga till inlärning bestäms redan när vi är mellan 3-5 år? Fler än 200 miljoner barn under fem år i utvecklingsländer når inte sin fulla potential när det gäller inlärning och utbildning, på grund av fattigdom, undernäring och dålig hälsa.

Vetenskapliga rön om hjärnans utveckling visar att de tidiga åren i ett barns liv – från födseln och upp till åtta års ålder – är avgörande för barnets förmåga till lärande. Forskning har också visat att tidiga insatser för utsatta barn leder till stora framsteg, inte bara för barnen själva utan också för deras familjer och samhällen.

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Unicoin är ett samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation. Syftet med samarbetet är att stödja barns rätt till lärande i tidig ålder. Tillsammans vill vi öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling, och samtidigt erbjuda barn och deras föräldrar en chans att vara med och bidra.

Du och ditt barn kan tillsammans ladda upp en teckning som visar barnets framtidsdrömmar på sajten unicoins.org. Teckningen byts sedan mot en Unicoin som blir till block och pennor, och stöttar små barns rätt till utbildning, omvårdnad och utveckling världen över.

Gå in på unicoins.org och byt en teckning mot en Unicoin, så är du och ditt barn med och kämpar för barns rätt till utbildning och utveckling över hela världen.